Nawigacja

Dziedziny wzorcowań

Dziedziny wzorcowań

Autor : Główny Urząd Miar

Załącznik nr 1 do dokumentu Polskiego Centrum Akredytacji DAP-04

uzyskana akredytacjaplanowana akredytacja

(Kliknij w numer poddziedziny lub nazwę aby wyświetlić szczegóły.)

Numer

dziedziny/poddziedziny

Nazwa

2 Akustyka, ultradźwięki i drgania
2.01 dźwięki w powietrzu
2.02 dźwięki w wodzie
2.03 drgania
3 Wielkości chemiczne
3.01 pH-metria
3.02 konduktometria
3.03 analiza gazów
3.04 analiza wydechu
4 Materiały odniesienia
4.01 pehametryczne
4.02 wiskozymetryczne
4.03 dla spektrofotometrii w podczerwieni
4.04 gazowe
4.05 jonowe
4.06 gęstości
4.07 konduktometryczne
4.08 refraktometryczne
5 Gęstośc i lepkość
5.01 gęstość (gaz)
5.02 gęstość (ciecz)
5.03 lepkość
6 Wielkości geometryczne
6.01 długość
6.02 kąt
6.03 geometria powierzchni
6.04 pomiary współrzędnościowe
7

Wielkości elektryczne DC i m.cz.

7.01 napięcie, prąd (DC)
7.02 napięcie, prąd (AC)
7.03 rezystancja (DC)
7.04 rezystancja (AC)
7.05 impedancja
7.06 indukcyjnośc, pojemność
7.07 kąt przesunięcia fazowego
7.08 energia
7.09 moc (DC, AC)
7.10 wysokie napięcie i prąd
8 Wielkości elektryczne w.cz.
8.01 wielkości elektryczne w.cz.
9 Wielkości magnetyczne i elektromagnetyczne
9.01 wielkości magnetyczne i elektromagnetyczne
10 Czas i częstotliwość
10.01 czas (przedział czasu)
10.02 częstotliwość
11 Przepływ
11.01 przepływ (gazy)
11.02 przepływ (ciecze)
12 Siła i moment siły
12.01 siła
12.02 moment siły
12.03 udarność
13 Twardość
13.01 twardość
14 Wilgotność
14.01 temperatura punktu rosy
14.02 wilgotność względna
15 Masa
15.01 wagi
15.02 wzorce masy
15.03 gęstościomierze zbożowe
16 Wielkości optyczne
16.01 optoelektronika
16.02 refraktometria
16.03 spektrofotometria
16.04 radiometria
16.05 fotometria
16.06 polarymetria
17 Ciśnienie i próżnia
17.01 ciśnienie
17.02 próżnia
18 Promieniowanie jonizujące i radioaktywność
18.01 wielkości dozymetryczne
18.02 powierzchniowa emisja promieniowania
18.03 pomiary radonu
18.04 aktywność radionuklidów
19 Temperatura
19.01 termometria elektryczna
19.02 termometria nieelektryczna
19.03 termometria radiacyjna
20 Objętość
20.01 objętość

 

do góry