Nawigacja

Wzorcowanie

Wzorcowanie

Autor : Główny Urząd Miar

Zespół Laboratoriów Wzorcujących

Wg Międzynarodowego Słownika Metrologii PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 WZORCOWANIE jest to działanie, które w określonych warunkach, w pierwszym kroku ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami, a w drugim kroku wykorzystuje tę informację do ustalenia zależności pozwalającej uzyskać wynik pomiaru na podstawie wskazania.

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi posiada wdrożony w 2001 roku system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. W ramach wdrożonego systemu zarządzania w 2005 roku utworzono Zespół Laboratoriów Wzorcujących, którego kompetencje techniczne zostały uznane w styczniu 2006 r. przez Polskie Centrum Akredytacji oraz potwierdzone na trzeci cykl akredytacji w styczniu 2014 r.

Certyfikat Akredytacji Nr AP 087

Certyfikat Akredytacji Nr AP 087

Świadectwa wzorcowania przyrządów pomiarowych objętych zakresem akredytacji, są opatrzone symbolami graficznymi potwierdzającymi zawarcie umowy sublicencyjnej z Polskim Centrum Akredytacji.

Obrazek logo ilac-MRA z linkiem do strony www.ilac.org Obrazek Logo PCA z linkiem do strony www.pca.gov.pl/

Misją Zespołu Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Klientów zarówno w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych, jak i wytwarzania materiałów odniesienia.

Polityka jakości ZLW Deklaracja bezstronności
Certyfikat Akredytacji Nr AP 087

Szczegółowy zakres akredytacji dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji.

 

W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących systemu zarządzania prosimy o kontakt.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Zarządzania Jakością w ZLW

Marzanna Chraplewska

tel. (42) 671 95 15,
tel. (42) 678 77 66 wew. 307
tel. 663 200 680

e-mail: oum.lodz.jakosc@poczta.gum.gov.pl

 

do góry