Nawigacja

Pracownia Pomiarów Przepływu L22

Pracownia Pomiarów Przepływu L22

Autor : Główny Urząd Miar

Kierownik Pracowni

Zbigniew Rasiński

tel. (42) 679-03-55; (42) 678-77-66 wew. 200, 202
tel. kom. 516-200-689

fax (42) 678-37-68
e-mail: oum.lodz.w22@poczta.gum.gov.pl

 

 

Pracownia Pomiarów Przepływu wykonuje wzorcowania przyrządów pomiarowych poza zakresem akredytacji:

• wodomierze
• przepływomierze do wody
• instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda
• liczniki objętości gazu

do góry