Nawigacja

Pracownia Pomiarów Długości i Kąta L11

Pracownia Pomiarów Długości i Kąta L11

Autor : Główny Urząd Miar

Kierownik Pracowni

Krzysztof Łuczak

tel. (42) 677-94-02; (42) 678-77-66 wew. 104
fax (42) 678-37-68
e-mail: oum.lodz.w11@poczta.gum.gov.pl

 

 

Pracownia Pomiarów Długości i Kąta wykonuje wzorcowania przyrządów pomiarowych w ramach zakresu akredytacji:

6.01 Długość

 • Płytki wzorcowe długości
 • Suwmiarki
 • Głębokościomierze suwmiarkowe
 • Wysokościomierze suwmiarkowe
 • Spoinomierze suwmiarkowe
 • Wysokościomierze do pomiaru wysokości kół pojazdów
 • Mikrometry zewnętrzne
 • Mikrometry wewnętrzne
 • Mikrometry czujnikowe
 • Głębokościomierze mikrometryczne
 • Głowice mikrometryczne
 • Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe
 • Średnicówki mikrometryczne trójpunktowe
 • Transametry
 • Płaskorównoległe płytki interferencyjne
 • Wałeczki pomiarowe do gwintów
 • Wałeczki pomiarowe do kół zębatych
 • Wałeczki pomiarowe do otworów
 • Czujniki analogowe (zegarowe zębate) z działką elementarną 0,01 mm
 • Czujniki cyfrowe o rozdzielczości 10 μm, 5 μm oraz 1 μm, (wzorcowane za pomocą głowicy Mitutoyo)
 • Czujniki cyfrowe o rozdzielczości 10 μm, 5 μm, 2 μm, 1 μm, 0,5 μm, 0,2 μm (wzorcowane za pomocą długościomierza Mahr)
 • Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem
 • Czujniki optyczne MOP 02/20
 • Czujniki optyczne MOP 1/100
 • Przymiary wstęgowe o zakresie pomiarowym do 25 m
 • Przymiary półsztywne do 5 m
 • Długościomierze poziome Abbego
 • Długościomierze pionowe Abbego
 • Grubościomierze czujnikowe z końcówkami pomiarowymi kulistymi
 • Grubościomierze czujnikowe z talerzykami
 • Głebokościomierze czujnikowe
 • Wzorce nastawcze do mikrometrów o zakresie od 25 mm do 400 mm
 • Szczelinomierze
 • Sprawdziany tłoczkowe
 • Pierścienie wzorcowe
 • Sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe
 • Sprawdziany gwintowe pierścieniowe walcowe
 • Sprawdziany gwintowe trzpieniowe stożkowe
 • Sprawdziany gwintowe pierścieniowe stożkowe

6.02 Kąt

 • Płytki kątowe Johanssona
 • Płytki kątowe Kusznikowa
 • Płytki kątowe przywieralne
 • Kątomierze uniwersalne
 • Kątowniki 90° dwuramienne
 • Kątowniki 90° walcowe
 • Poziomnice liniałowe
 • Poziomnice budowlane
 • Płytki kątowe o matowych powierzchniach pomiarowych

6.03 Geometria powierzchni

 • Płaskie płytki interferencyjne
 • Płaskorównoległe płytki interferencyjne
 • Liniały powierzchniowe (użebrowane, prostokątne, trójkątne)
 • Płyty pomiarowe żeliwne i granitowe
 • Profilometry stykowe
 • Podstawy do czujników

poza zakresem akredytacji:

1.03 Odległość

 • Bazy drogowe o zakresie długości do 100 m
 • Odcinkowy pomiar drogi

6.01 Długość

 • Czujniki analogowe (zegarowe zębate) z działką elementarną 0,001 mm
 • Przymiary sztywne do 5 m
 • Wzorce łuków i zarysów gwintów
 • Przybory do płytek wzorcowych
 • Wzorce grubości foliowe
 • Przyrządy pomiarowe do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych
 • Przyrządy pomiarowe do pomiaru pola powierzchni skór
 • Przyrządy do pomiaru grubości powłok
 • Przyrząd suwmiarkowy (kulpa)

6.02 Kąt

 • Poziomnice (ramowe, optyczne kątowe, koincydencyjne)
 • Liniały sinusowe

6.03 Długość (geometria powierzchni)

 • Liniały krawędziowe (jednokrawędziowe i trójkrawędziowe)

Pliki do pobrania

do góry