Nawigacja

Pracownia Akustyki i Drgań L14

Pracownia Akustyki i Drgań L14

Autor : Piotr

Kierownik Pracowni

Tomasz Urbański

tel. (42) 679-01-44; (42) 678-77-66 wew. 101
tel. kom. 516-200-693

fax (42) 678-37-68
e-mail: oum.lodz.w14@poczta.gum.gov.pl

 

Pracownia Akustyki i Drgań Mechanicznych wykonuje wzorcowania przyrządów pomiarowych w zakresie akredytacji:

• kalibratory akustyczne zgodnie z normą PN-EN 60942:2018,
• mierniki poziomu dźwięku zgodnie z normami PN-EN 60651(U), PN-EN 60804(U),
• mierniki poziomu dźwięku zgodnie z normą PN-EN 61672-3:2007,
• filtry pasmowe o szerokości oktawy i ⅓ oktawy zgodnie z normą PN-EN 61260:2000,
• indywidualne mierniki ekspozycji na dźwięk zgodnie z normą PN-EN 61252:2000,
• audiometry tonowe zgodnie z normą PN-EN 60645-1:2017,
• tympanometry zgodnie z normą PN-EN 60645-5:2005,
• piezoelektryczne przetworniki drgań zgodnie z normą ISO 16063-21 (przetworniki ładunkowe i IEPE),
• zestawy pomiarowe z piezoelektrycznym przetwornikiem drgań o masie do 300 g,
• kalibratory drgań mechanicznych,
• mierniki drgań mechanicznych maszyn z piezoelektrycznym przetwornikiem drgań o masie do 300 g.

Pliki do pobrania

do góry