Nawigacja

Pracownia Prędkości i Drogi L32

Pracownia Prędkości i Drogi L32

Autor : Adam Sobestyanczyk

Kierownik Pracowni

Jarosław Ławicki

tel. (42) 678-77-66 wew. 302, 305
fax (42) 678-37-68
e-mail: oum.lodz.w3@poczta.gum.gov.pl ; oum.lodz.w32@poczta.gum.gov.pl

 

 

Pracownia Prędkości i Drogi wykonuje wzorcowania przyrządów pomiarowych w ramach zakresu akredytacji:

• częstościomierze-czasomierze cyfrowe
• chronokomparatory cyfrowe
• sekundomierze elektroniczne
• sekundomierze mechaniczne
• tachometry
• generatory częstotliwości

poza zakresem akredytacji:

• przyrządy do sprawdzania tachografów samochodowych
• przyrządy do sprawdzania taksometrów elektronicznych
• liczniki impulsów

do góry