Nawigacja

Pracownia Metrologii Elektrycznej L31

Pracownia Metrologii Elektrycznej L31

Autor : Główny Urząd Miar

Kierownik Pracowni

Jacek Gałka

tel. (42) 679-03-00; (42) 678-77-66 wew. 300
tel. kom. 669-207-716

fax (042) 678-37-68
e-mail: oum.lodz.w3@poczta.gum.gov.pl ; oum.lodz.w31@poczta.gum.gov.pl

 

 

Pracownia Metrologii Elektrycznej wykonuje wzorcowania przyrządów pomiarowych w ramach zakresu akredytacji:

• woltomierze analogowe i cyfrowe DC i AC
• multimetry analogowe i cyfrowe DC i AC
• kalibratory prądu i napięcia DC i AC
• amperomierze analogowe i cyfrowe DC i AC
• amperomierze cęgowe cyfrowe i analogowe DC i AC
• mierniki zabezpieczeń różnicowo-prądowych
• mierniki rezystancji izolacji
• mierniki rezystancji pętli zwarcia
• mierniki rezystancji uziemienia
• mostki techniczne rezystancji
• oporniki stałe i regulowane DC i AC
• omomierze
• mierniki rezystancji DC i AC
• boczniki prądowe
• mostki i mierniki indukcyjności i pojemności
• wzorce stałe i regulowane indukcyjności i pojemności
• liczniki energii elektrycznej jedno- i trójfazowe
• urządzenia do sprawdzania liczników energii elektrycznej jedno- i trójfazowe
• watomierze analogowe i cyfrowe DC i AC
• kalibratory mocy AC
• liczniki energii elektrycznej prądu stałego

poza zakresem akredytacji:

• mierniki zniekształceń nieliniowych w prądzie i napięciu

Pliki do pobrania

do góry