Nawigacja

Pracownia Wzorców Chemicznych L41

Pracownia Wzorców Chemicznych L41

Autor : Główny Urząd Miar

Kierownik Pracowni

Paulina Wesołowska

tel. (42) 678-77-66 wew. 401
fax (42) 678-37-68
e-mail: oum.lodz.w41@poczta.gum.gov.pl

 

 

Pracownia Wzorców Chemicznych wytwarza certyfikowane materiały odniesienia CRM w ramach zakresu akredytacji:

• roztwory wzorcowe jednoskładnikowe o stężeniu 1 g/dm3 do analizy instrumentalnej
• ciekłe wzorce gęstości
• roztwory wzorcowe do określania fizykochemicznych właściwości wody (wzorce twardości)
• roztwory wzorcowe chlorku sodu, chlorku potasu i chlorku wapnia
• ciekłe wzorce refraktometryczne

 


poza zakresem akredytacji:


• roztwory wzorcowe trójskładnikowe o stężeniu masowym 1 g/dm3 każdego składnika w mieszaninie
• roztwory wzorcowe wieloskładnikowe do analizy wód i ścieków
• roztwory wzorcowe do określania fizykochemicznych właściwości wody (wzorce barwy i mętności)
• zestawy wzorcowe do półilościowej analizy stężenia jonu w wodzie i ściekach
• wzorce do ilościowej analizy metodą chromatografii gazowej

do góry