Nawigacja

Pracownia Fizykochemii L42

Pracownia Fizykochemii L42

Autor : Główny Urząd Miar

Kierownik Pracowni

Justyna Wtorkiewicz

tel. (42) 678-77-66 wew. 405
tel. (42) 678-72-79

fax (42) 678-37-68
e-mail: oum.lodz.w42@poczta.gum.gov.pl

 

 

Pracownia Fizykochemii wykonuje wzorcowania przyrządów pomiarowych w ramach zakresu akredytacji:

• luksomierze
• kalibratory fotometryczne
• spektrofotometry chemiczne filtrowe
• spektrofotometry chemiczne pryzmatyczne lub siatkowe
• wzorce achromatyczne
• pehametry
• elektrody pehametryczne

• konduktometry
• refraktometry wizualne
• refraktometry fotoelektryczne
• polarymetry wizualne
• polarymetry fotoelektryczne
• analizatory wydechu
• gęstościomierze oscylacyjne
• czujniki konduktometryczne 

Pliki do pobrania

do góry