Nawigacja

Laboratorium Chemii L4

Laboratorium Chemii L4

Autor : Główny Urząd Miar

Kierownik Laboratorium

Izabela Łuczak

tel. (42) 678-79-31
(42) 678-77-66 wew. 400
tel. kom. 516-200-699
fax. (42) 678-37-68
e-mail: oum.lodz.w4@poczta.gum.gov.pl

 

Laboratorium Chemii wchodzące w skład Zespołu Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji o numerach:

AP 087 która obejmuje wzorcowanie i pomiary(*) w następujących obszarach:

  • 3.01 pH*),
  • 3.02 Przewodność elektryczna właściwa (konduktometria), *)
  • 4.01 Materiały odniesienia, *)
  • 3.04 Stężenie masowe (analiza wydechu),
  • 5.02 Gęstość (ciecz),
  • 16.02 Współczynnik załamania światła,
  • 16.03 Gęstość optyczna widmowego współczynnika przepuszczania,
  • 16.04 Widmowy współczynnik przepuszczania,
  • 16.06 Natężenie oświetlenia,
  • 16.07 Kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła.
RM 003 w ramach której produkowane są certyfikowane materiały odniesienia zgodnie z normą PN-EN ISO 17034.
 

W skład Laboratorium Chemii wchodzą dwie pracownie:

Pracownia Wzorców Chemicznych L41
Pracownia Fizykochemii L42

 

 

do góry