Nawigacja

Dziedziny wzorcowań

Dziedziny wzorcowań

Autor : Główny Urząd Miar

Załącznik nr 1 do dokumentu Polskiego Centrum Akredytacji DAP-04

  

Obszary wzorcowań

 

Wielkości mierzone i materiały odniesienia

 

2.01 ciśnienie akustyczne (dźwięki w powietrzu)
2.03 przyspieszenie drgań mechanicznych
2.04
czułość przetwornika drgań mechanicznych
3.01 pH
3.02 przewodność elektryczna właściwa (konduktometria)
3.04 stężenie masowe (analiza wydechu)
4.01 materiały odniesienia
5.02 gęstość (ciecz)
6.01 długość
6.02 kąt
6.03 długość (geometria powierzchni)
7.01 napięcie DC
7.02 prąd DC
7.03 napięcia AC
7.04 prąd AC
7.05 rezystancja DC
7.06 rezystancja AC
7.08 indukcyjność
7.09 pojemność
7.11 energia
7.12 moc DC
7.13 moc AC
10.01 czas (przedział czasu)
10.02 czestotliwość
12.01 siła
12.02 moment siły
12.03 udarność
13.01 twardość
14.02 wilogotność względna
15.01 masa (wagi)
15.02 masa (odważniki i wzorce masy)
16.02 współczynnik załamania światła
16.03 gęstość optyczna widmowego współczynnika przepuszczania
16.04 widmowy współczynnik przepuszczania
16.06 natężenie oświetlenia
16.07 kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła
17.01 ciśnienie
19.01 temperatura (termometria elektryczna)
19.03 temperatura (termometria radiacyjna)
20.01 objętość

Obszary pomiarów

Wielkości mierzone i materiały odniesienia
3.01 pH
3.02 przewodność elektryczna właściwa (konduktometria)
4.02 materiały odniesienia

 

Kod identyfikacyjny

Przedmiot produkcji

Kategoria A, C                              produkcja CRM / CRM production                      
nieorganiczne materiały odniesienia
organiczne materiały odnisienia
właściwości fizykochemiczne

 

do góry