Nawigacja

Wzorcowanie i CRM

Wzorcowanie i produkcja certyfikowanych materiałów odniesienia

Autor : Główny Urząd Miar

Zespół Laboratoriów Wzorcujących

Wg Międzynarodowego Słownika Metrologii PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 WZORCOWANIE jest to działanie, które w określonych warunkach, w pierwszym kroku ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami, a w drugim kroku wykorzystuje tę informację do ustalenia zależności pozwalającej uzyskać wynik pomiaru na podstawie wskazania.

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi posiada wdrożony w 2001 roku system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. W ramach wdrożonego systemu zarządzania w 2005 roku utworzono Zespół Laboratoriów Wzorcujących, którego kompetencje techniczne zostały uznane w styczniu 2006 r. przez Polskie Centrum Akredytacji oraz potwierdzone w kolejnych cyklach akredytacji.
Będąc producentem certyfikowanych materiałów odniesienia spełniamy wymagania normy PN-EN ISO 17034:2017-03 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów odniesienia” i od dnia 28 stycznia 2020 r. posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze RM 003.

 Certyfikat Akredytacji Nr AP 087

 Certyfikat Akredytacji Nr RM 003
Certyfikat Akredytacji Nr AP 087

Świadectwa wzorcowania przyrządów pomiarowych objętych zakresem akredytacji, są opatrzone symbolami graficznymi potwierdzającymi zawarcie umowy sublicencyjnej z Polskim Centrum Akredytacji.

Obrazek logo ilac-MRA z linkiem do strony www.ilac.org Obrazek Logo PCA z linkiem do strony www.pca.gov.pl/

Misją Zespołu Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Klientów zarówno w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych, jak i wytwarzania materiałów odniesienia.

Polityka jakości

Deklaracja bezstronności
Certyfikat Akredytacji Nr AP 087

Szczegółowy zakres akredytacji dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji.

 

W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących systemu zarządzania prosimy o kontakt.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Zarządzania Jakością w ZLW

Marzanna Chraplewska

tel. (42) 671 95 15,
tel. (42) 678 77 66 wew. 307
tel. 663 200 680

e-mail: oum.lodz.jakosc@poczta.gum.gov.pl

 

do góry