Nawigacja

Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli

Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli

Autor : Dagmara Wojtasiak
Opublikowane przez : Adam Sobestyanczyk

Dostępność architektoniczna

adres:

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli

ulica Zakopiańska 4

98-220 Zduńska Wola

 

Opis dostępności wejścia do budynku, strefy klienta oraz toalety

Przed głównym wejściem do Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli znajduje się furtka o szerokości 93 centymetrów oraz 4 stopniowe schody zewnętrzne. Schody te są wyposażone w poręcz z prawej strony.

Odległość od furtki do schodów zewnętrznych wynosi 135 centymetrów.

Drzwi wejściowe zewnętrzne są dwuskrzydłowe. Jedno skrzydło drzwi ma 81 centymetrów szerokości. Możliwe jest otwarcie drugiego skrzydła drzwi. Po otwarciu drugiego skrzydła drzwi wejście ma 120 centymetrów szerokości.

Po lewej stronie drzwi zewnętrznych umieszczona jest tablica z nazwą obiektu. Wejście jest zadaszone.

Za drzwiami wejściowymi znajduje się poczekalnia dla klientów o długości 245 centymetrów i szerokości 224 centymetrów.

Za drzwiami wejściowymi po lewej stronie znajduje się Punkt Obsługi Klienta oraz Kasa. W Punkcie Obsługi Klienta odbywa się pełna obsługa klientów. Lada obsługowa w Punkcie Obsługi Klienta ma wysokość 108 centymetrów.
Na życzenie klienta pracownik Punktu Obsługi Klienta może wezwać pracowników poszczególnych pracowni.
W urzędzie nie ma przystosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnością. W razie potrzeby pracownik Punktu Obsługi Klienta udziela pomocy w dotarciu do toalety.

Toaleta znajduje się na parterze. Dojście do toalety prowadzi przez pomieszczenie biurowe dla pracowników oraz dwie pary drzwi wewnętrznych o szerokościach 93 centymetry i 79 centymetrów.

 

Opis dostępności budynku oraz schodów

Przed głównym wejściem do budynku brakuje systemu nawigacyjno- informacyjnego naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy drzwiach wejściowych zewnętrznych nie ma dzwonka dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli nie ma wind osobowych, wind dla osób z niepełnosprawnością, wind towarowych ani podjazdów dla osób z niepełnosprawnością.

Schody w budynku nie są przystosowane dla osób niewidomych, słabowidzących oraz z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille oraz oznaczeń kontrastowych.

 

Opis dostępności parkingu

Przy ulicy Browarnej znajduje się utwardzony parking. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Z parkingu na chodnik prowadzący do Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli nie ma podjazdu. Parking mieszczący za bramą wjazdową przeznaczony jest przede wszystkim dla pojazdów służbowych, pracowników oraz dla różnego rodzaju dostaw i firm serwisowych.

 

 

Opis dostępności pętli indukcyjnych

W budynku Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli jest zainstalowana pętla indukcyjna.

 

Opis dostępności możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli posiada możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby mailem lub faksem.

e-mail: oum.lodz.kielce@poczta.gum.gov.pl

fax: 41 344 19 86

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Do budynku Wydziału Zamiejscowego w Łowiczu można wejść z psem asystującym.

Pies powinien być wyposażony w uprząż.
Osoba niepełnosprawna powinna posiadać certyfikat potwierdzający statut psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Możliwość wejścia na teren Wydziału Zamiejscowego w Łowiczu nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Osoba z niepełnosprawnością nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

W  budynku  na parterze dostępna jest lupa elektroniczna.

 

Ogólny kontakt do Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli

e-mail: oum.lodz.zdunskawola@poczta.gum.gov.pl 

telefon: 43 823 32 00

fax: 43 823 32 00

do góry