Nawigacja

Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim

Autor : Dagmara Wojtasiak
Opublikowane przez : Adam Sobestyanczyk

Dostępność architektoniczna

adres:

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim

ulica Śląska 13

97-300 Piotrków Trybunalski

 

Opis dostępności wejścia do budynku, strefy klienta oraz toalety

Przed głównym wejściem do Wydziału Zamiejscowego w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się furtka o szerokości 102 centymetrów. Odległość od furtki do drzwi wejściowych wynosi 7 metrów. Drzwi wejściowe zewnętrzne są jednoskrzydłowe. Drzwi wejściowe zewnętrzne mają szerokość 100 centymetrów. Wejście jest zadaszone i oświetlone. Po prawej stronie drzwi zewnętrznych umieszczona jest tablica z nazwą obiektu.

Za drzwiami wejściowymi do obiektu znajduje się poczekalnia dla klientów o długości 350 centymetrów i szerokości 250 centymetrów.

Na wprost drzwi wejściowych znajduje się przejście o szerokości 100 centymetrów. Za przejściem znajdują się Punkt Obsługi Klienta oraz kasa Urzędu.

W Punkcie Obsługi Klienta odbywa się pełna obsługa klientów. Lada obsługowa w Punkcie Obsługi Klienta ma wysokość 70 centymetrów.
Na życzenie klienta pracownik Punktu Obsługi Klienta może wezwać pracowników poszczególnych pracowni.
W urzędzie nie ma przystosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnością. W razie potrzeby pracownik Punktu Obsługi Klienta udziela pomocy w dotarciu do toalety.

Toaleta znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego do obiektu.

 

Opis dostępności budynku oraz schodów

Przed głównym wejściem do budynku brakuje systemu nawigacyjno- informacyjnego naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy drzwiach wejściowych zewnętrznych nie ma dzwonka dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku Wydziału Zamiejscowego w Piotrkowie Trybunalskim nie ma wind osobowych, wind dla osób z niepełnosprawnością, wind towarowych ani podjazdów dla osób z niepełnosprawnością.

Schody w budynku nie są przystosowane dla osób niewidomych, słabowidzących oraz z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille oraz oznaczeń kontrastowych.

 

Opis dostępności parkingu

Przy ulicy Wiślanej za bramą wjazdową znajduje się utwardzony parking. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Z parkingu na chodnik prowadzący do Wydziału Zamiejscowego w Piotrkowie Trybunalskim nie ma podjazdu. Przed bramą wjazdową znajduje się podjazd.

 

Opis dostępności pętli indukcyjnych

W budynku Wydziału Zamiejscowego w Piotrkowie Trybunalskim jest zainstalowana pętla indukcyjna.

 

Opis dostępności możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim posiada możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby mailem lub faksem.

e-mail: oum.lodz.piotrkow@poczta.gum.gov.pl

fax: 44 649 55 69

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Do budynku Wydziału Zamiejscowego w Łowiczu można wejść z psem asystującym.

Pies powinien być wyposażony w uprząż.
Osoba niepełnosprawna powinna posiadać certyfikat potwierdzający statut psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Możliwość wejścia na teren Wydziału Zamiejscowego w Łowiczu nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Osoba z niepełnosprawnością nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

W  budynku  na parterze dostępna jest lupa elektroniczna.

 

Ogólny kontakt do Wydziału Zamiejscowego w Piotrkowie Trybunalskim

e-mail: oum.lodz.piotrkow@poczta.gum.gov.pl 

telefon: 44 649 55 69

fax: 44 649 55 69

do góry