Nawigacja

Wydział Zamiejscowy w Łowiczu

Wydział Zamiejscowy w Łowiczu

Autor : Dagmara Wojtasiak
Opublikowane przez : Adam Sobestyanczyk

Dostępność architektoniczna

adres:

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Wydział Zamiejscowy w Łowiczu

ulica Browarna 12

99-400 Łowicz

 

Opis dostępności wejścia do budynku, strefy klienta oraz toalety

Przed głównym wejściem do Wydziału Zamiejscowego w Łowiczu znajduje się furtka o szerokości 102 centymetrów. Odległość od furtki do drzwi wejściowych wynosi 270 centymetrów. Przed drzwiami wejściowymi zewnętrznymi znajduje się próg o wysokości 11 centymetrów. Drzwi wejściowe zewnętrzne są jednoskrzydłowe i zadaszone. Drzwi wejściowe zewnętrzne mają 90 centymetrów szerokości. Po prawej stronie drzwi wejściowych zewnętrznych umieszczona jest tablica z nazwą obiektu. Wejście jest oświetlone. Po przekroczeniu drzwi wejściowych zewnętrznych znajduje się wiatrołap o długości 250 centymetrów i długości 250 centymetrów. W wiatrołapie mieści się poczekalnia dla klientów. Za drzwiami wejściowymi zewnętrznymi po lewej stronie są drzwi wewnętrzne numer 1 o szerokości 74 centymetrów. Za drzwiami wewnętrznymi numer 1 znajduje się korytarz o długości 194 centymetrów. Na końcu korytarza jest 9 centymetrowe obniżenie powierzchni podłoża. Na wprost od obniżenia posadzki znajduje się korytarz o długości 227 centymetrów prowadzący do drzwi wewnętrznych numer 2 o szerokości 80 centymetrów. W świetle drzwi wewnętrznych numer 2 jest próg o wysokości 3 centymetrów. Za drzwiami wewnętrznymi numer 2 po lewej stronie mieszczą się drzwi wewnętrzne numer 3 o szerokości 80 centymetrów. Za drzwiami wewnętrznymi numer 3 znajduje się Punkt Obsługi Klienta oraz Kasa Wydziału Zamiejscowego w Łowiczu. W Punkcie Obsługi Klienta odbywa się pełna obsługa klientów. Lada obsługowa w Punkcie Obsługi Klienta ma wysokość 111 centymetrów.
Na życzenie klienta pracownik Punktu Obsługi Klienta może wezwać pracowników poszczególnych pracowni.

W urzędzie nie ma przystosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnością. Toaleta znajduje się na 1 piętrze. Do toalety prowadzą schody znajdujące się po lewej stronie korytarza za drzwiami wewnętrznymi numer 1. W razie potrzeby pracownik Punktu Obsługi Klienta udziela pomocy w dotarciu do toalety.

 

Opis dostępności budynku oraz schodów

Przed głównym wejściem do budynku brakuje systemu nawigacyjno- informacyjnego naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy drzwiach wejściowych zewnętrznych nie ma dzwonka dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku Wydziału Zamiejscowego w Łowiczu nie ma wind osobowych, wind dla osób z niepełnosprawnością, wind towarowych ani podjazdów dla osób z niepełnosprawnością.

Schody w budynku nie są przystosowane dla osób niewidomych, słabowidzących oraz z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille oraz oznaczeń kontrastowych.

 

Opis dostępności parkingu

Parking Wydziału Zamiejscowego w Łowiczu znajduje się za bramą wjazdową od strony ulicy Browarnej. Parking jest utwardzony. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

 

Opis dostępności pętli indukcyjnych

W budynku Wydziału Zamiejscowego w Łowiczu jest zainstalowana pętla indukcyjna.

 

Opis dostępności możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Wydział Zamiejscowy w Łowiczu posiada możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby mailem lub faksem.

e-mail: oum.lodz.lowicz@poczta.gum.gov.pl

fax: 46 837 43 64

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnością wzroku

 

Do budynku Wydziału Zamiejscowego w Łowiczu można wejść z psem asystującym.

Pies powinien być wyposażony w uprząż.
Osoba niepełnosprawna powinna posiadać certyfikat potwierdzający statut psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Możliwość wejścia na teren Wydziału Zamiejscowego w Łowiczu nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Osoba z niepełnosprawnością nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

W  budynku  Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi w Punkcie Obsługi Klienta na parterze dostępna jest lupa elektroniczna.

 

Ogólny kontakt do Wydziału Zamiejscowego w Łowiczu

e-mail: oum.lodz.lowicz@poczta.gum.gov.pl 

telefon:  46 837 43 64

fax: 46 837 43 64

do góry