Nawigacja

Wydział Zamiejscowy w Kielcach

Wydział Zamiejscowy w Kielcach

Autor : Dagmara Wojtasiak
Opublikowane przez : Adam Sobestyanczyk

Dostępność architektoniczna

adres:

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Wydział Zamiejscowy w Kielcach

ulica Świętego Leonarda 14

25-311 Kielce

 

Opis dostępności wejścia do budynku, strefy klienta oraz toalety

Wejście główne do Wydziału Zamiejscowego w Kielcach znajduje się od strony parkingu nieutwardzonego przy ulicy Świętego Leonarda. Do parkingu prowadzi chodnik. Przed drzwiami wejściowymi zewnętrznymi jest podwyższenie o wysokości 14 centymetrów. Drzwi wejściowe zewnętrzne są jednoskrzydłowe. Drzwi wejściowe zewnętrzne mają szerokość 85 centymetrów. Wejście główne jest zadaszone. Po prawej stronie drzwi wejściowych zewnętrznych umieszczona jest tablica z nazwą obiektu. Obiekt posiada oświetlenie zewnętrzne uruchamiane przy pomocy czujnika ruchu. Za drzwiami wejściowymi zewnętrznymi po lewej stronie znajduje się Punkt Obsługi Klienta oraz Kasa. Lada obsługowa w Punkcie Obsługi Klienta ma wysokość 82 centymetrów. Naprzeciwko Punktu Obsługi Klienta znajduje się poczekalnia dla klientów.
W Punkcie Obsługi Klienta odbywa się pełna obsługa klientów.
Na życzenie klienta pracownik Punktu Obsługi Klienta może wezwać pracowników poszczególnych pracowni.
W urzędzie nie ma przystosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnością. W razie potrzeby pracownik Punktu Obsługi Klienta udziela pomocy w dotarciu do toalety.

 

Opis dostępności budynku oraz schodów

Przed głównym wejściem do budynku brakuje systemu nawigacyjno- informacyjnego naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przy drzwiach wejściowych zewnętrznych nie ma dzwonka dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku Wydziału Zamiejscowego w Kielcach nie ma wind osobowych, wind dla osób z niepełnosprawnością, wind towarowych ani podjazdów dla osób z niepełnosprawnością.

Schody w budynku nie są przystosowane dla osób niewidomych, słabowidzących oraz z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille oraz oznaczeń kontrastowych.

 

Opis dostępności parkingu

Przy ulicy Świętego Leonarda znajduje się nieutwardzony, płatny parking. Wydział Zamiejscowy w Kielcach nie jest właścicielem parkingu. Na parkingu nie ma wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

 

Opis dostępności pętli indukcyjnych

W budynku Wydziału Zamiejscowego w Kielcach jest zainstalowana pętla indukcyjna.

 

Opis dostępności możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Wydział Zamiejscowy w Kielcach posiada możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby mailem lub faksem.

e-mail: oum.lodz.kielce@poczta.gum.gov.pl

fax: 41 344 19 86

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnością wzroku

 

Do budynku Wydziału Zamiejscowego w Łowiczu można wejść z psem asystującym.

Pies powinien być wyposażony w uprząż.
Osoba niepełnosprawna powinna posiadać certyfikat potwierdzający statut psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Możliwość wejścia na teren Wydziału Zamiejscowego w Łowiczu nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Osoba z niepełnosprawnością nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

W  budynku  na parterze dostępna jest lupa elektroniczna.

 

Ogólny kontakt do Wydziału Zamiejscowego w Kielcach

e-mail: oum.lodz.kielce@poczta.gum.gov.pl 

telefon: 41 344 29 75

fax: 41 344 19 86

do góry