Nawigacja

Ocena zgodności

Ocena zgodności

Autor : Główny Urząd Miar

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1446

90-132 Łódź, ul. Gabriela Narutowicza 75

Kierownik Jednostki Notyfikowanej
Aleksandra Kolasa

Z-ca Kierownika Jednostki Notyfikowanej
Rafał Królikowski

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Zarządzania Jakością w JN1446
Marlena Pintera-Zalasa

tel. (42) 671 95 15,
tel. (42) 678 77 66 wew. 307
tel. 663 200 680
e-mail: oum.lodz.jn1446@poczta.gum.gov.pl, oum.lodz@poczta.gum.gov.pl

Zgłoszenia przyrządów pomiarowych do oceny zgodności może dokonać producent lub jego upoważniony przedstawiciel na podstawie pisemnego upoważnienia. 

 

Polityka jakości

Deklaracja bezstronności

do góry