Nawigacja

O nas

O nas

Autor : Marzanna Chraplewska
Opublikowane przez : Adam Sobestyanczyk

                    Głowa nad otwarta książką i podniesiony w górę kciuk w geście OK

 

 

 

 

Informacje o Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi

 

 

Zdjęcie przedstawia główny budynek Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, w którym pracuje Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar oraz pracownicy.   

 

 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi kieruje pracą urzędu, a w pracy pomagają mu Naczelnicy Wydziałów oraz wielu pracowników Laboratoriów i Pracowni, w tym także Wydziałów Zamiejscowych.

 

Wejście do budynku znajduje się od strony parkingu i ulicy Tramwajowej.

 

Czym zajmuje się Okręgowy Urząd Miar w Łodzi?

 

 

Gdzie są nasze Wydziały Zamiejscowe?

 

Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim


ul. Śląska 13

97-300 Piotrków Trybunalski  

tel./fax: 44 649-55-69

e-mail: oum.lodz.piotrkow@poczta.gum.gov.pl

Co załatwisz? (kliknij po informacje)

 

Wydział Zamiejscowy w Łowiczu

 

 

 

 

 

 

ul. Browarna 12

99-400 Łowicz

tel./fax: 46 837-43-64

e-mail: oum.lodz.lowicz@poczta.gum.gov.pl

Co załatwisz? (kliknij po informacje)

 

Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli

ul. Zakopiańska 4

98-220 Zduńska Wola        

tel./fax: 43 823-32-00

email: oum.lodz.zdunskawola@poczta.gum.gov.pl

Co załatwisz? (kliknij po informacje)

 

Wydział Zamiejscowy w Kielcach

 

 

 

 

 

 

ul. Św. Leonarda 14

25-311 Kielce

tel./fax: 41 344-29-75 / 41 344-19-86

e-mail: oum.lodz.kielce@poczta.gum.gov.pl

Co załatwisz? (kliknij po informacje)

 

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parterze budynku znajdziesz toaletę dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajdują się laboratoria i pracownie techniczne, do których wchodzą tylko pracownicy.

 

Żeby załatwić sprawę w Okręgowym Urzędzie Miar, możesz:

 

Wysłać pismo i przyrządy pomiarowe na adres: 

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

ul. Gabriela Narutowicza 75

90-132 Łódź

 

Przynieść pismo i przyrządy pomiarowe do Punktu Obsługi Klienta:

Punkt Obsługi Klienta to miejsce, w którym zostawisz pisma i przyrządy pomiarowe. Punkt Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku, przy wejściu od strony parkingu na ulicy Tramwajowej.

 

Napisać pismo i wysłać je przez internet za pomocą platformy e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

 

Napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mail: oum.lodz@poczta.gum.gov.pl

 

Wysłać faks pod numer  42 678 37 68

Zadzwonić pod numer 42 678 77 66

Numery telefonów do Laboratoriów Okręgowego Urzędu Miar znajdziesz na stronie internetowej: 

https://lodz.gum.gov.pl/mlo/kontakt/820,Kontakt.html

 

Przyjdź do Urzędu i spotkaj się z pracownikiem w godzinach pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Wszystkie informacje o Urzędzie znajdziesz na stronach internetowych: 

 

https://lodz.gum.gov.pl/

https://www.gum.gov.pl/pl/o-nas/administracja-miar/416,Administracja-miar.html

 

 

do góry