Nawigacja

O nas

O nas

Autor : Marzanna Chraplewska
Opublikowane przez : Adam Sobestyanczyk

Informacje o Okręgowym Urzędzie Miar w Łodzi

 

 
Zdjęcie przedstawia główny budynek Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, w którym pracuje Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar oraz urzędnicy.

 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi kieruje pracą urzędu a w pracy pomagają mu Naczelnicy Wydziałów oraz wielu pracowników Laboratoriów i Pracowni, w tym także Wydziałów Zamiejscowych.

 

Wejście do budynku znajduje się od strony parkingu i ulicy Tramwajowej.

 

Czym zajmuje się Okręgowy Urząd Miar w Łodzi?

 

- Legalizacją przyrządów pomiarowych takich jak: wagi, taksometry, przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym czyli „radary”, gazomierze, wodomierze i wiele innych.

- Wzorcowaniem przyrządów pomiarowych jak na przykład poziomnic, wag, odważników, termometrów i ciśnieniomierzy, luksomierzy i wielu innych.

- Produkcją certyfikowanych materiałów odniesienia CRM.

- Oceną zgodności, inaczej sprawdzeniem, czy producent przyrządów pomiarowych może wprowadzić je na rynek ze znakiem CE.

- Sprawowaniem nadzoru w zakresie ustaw: Prawo o miarach, o towarach paczkowanych, o tachografach, o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.

- Ekspertyzami przyrządów pomiarowych.

 

Gdzie są i co załatwisz w Wydziałach Zamiejscowych Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi?

 

Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Śląska 13
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax: 44 649-55-69
e-mail: oum.lodz.piotrkow@poczta.gum.gov.pl
 
Wydział Zamiejscowy w Łowiczu
ul. Browarna 12
99-400 Łowicz
tel./fax: 46 837-43-64
e-mail: oum.lodz.lowicz@poczta.gum.gov.pl
 
Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli
ul. Zakopiańska 4
98-220 Zduńska Wola
tel./fax: 43 823-32-00
email: oum.lodz.zdunskawola@poczta.gum.gov.pl
 
Wydział Zamiejscowy w Kielcach
ul. Św. Leonarda 14
25-311 Kielce
tel./fax: 41 344-29-75 / 41 344-19-86
e-mail: oum.lodz.kielce@poczta.gum.gov.pl

 

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi jest trochę dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

Na parterze budynku znajdziesz toaletę dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajdują się laboratoria i pracownie techniczne, do których wchodzą tylko pracownicy.

 

Żeby załatwić sprawę w Okręgowym Urzędzie Miar, osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

 

Pismo i przyrządy pomiarowe wyślij na adres: 

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
ul. Gabriela Narutowicza 75
90-132 Łódź

 

Przynieś pismo i przyrządy pomiarowe do Punktu Obsługi Klienta:

Punkt Obsługi Klienta to miejsce, w którym zostawisz pisma i przyrządy pomiarowe. Punkt Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku, przy wejściu od strony parkingu na ulicy Tramwajowej.

 

Napisz pismo i wyślij je przez internet za pomocą platformy e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

 

Napisz wiadomość i wyślij ją na adres e-mail: oum.lodz@poczta.gum.gov.pl

 

Wyślij faks pod numer  42 678 37 68

Zadzwoń pod numer 42 678 77 66

Numery telefonów do Laboratoriów Okręgowego Urzędu Miar dostępne są na stronie internetowej: 

https://lodz.gum.gov.pl/mlo/kontakt/820,Kontakt.html

 

Przyjdź do Urzędu i spotkaj się z pracownikiem w godzinach pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Wszystkie informacje o Urzędzie można znaleźć na stronach internetowych: 

 

https://lodz.gum.gov.pl/

https://www.gum.gov.pl/pl/o-nas/administracja-miar/416,Administracja-miar.html

 
do góry