Nawigacja

Legalizacja

Legalizacja

Opublikowane przez : Daniel Utratny
  1. Przyrządy pomiarowe podlegające kontroli metrologicznej, których legalizacja należy do zakresu działania Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi
     
  2. Legalizacja ponowna przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub użytkownia po dokonaniu oceny zgodności
     
  3. Wniosek o dokonanie legalizacji ponownej
  4. Formularz ustalenia wysokości należnej opłaty za wydanie przez organy administracji miar i podległe im urzędy dowodów legalizacji przyrządów pomiarowych
do góry