Nawigacja

Akty prawne

Metrologia prawna

Autor : Główny Urząd Miar

Obowiązujące ustawy

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1645)
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1161)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1494, Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 661, Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171 poz. 1016, Dz.U. z 2015 r., poz. 1893)
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r., poz. 542)

do góry