Nawigacja

Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli

Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli

Autor : Główny Urząd Miar

Komunikat w sprawie koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - tzw. koronawirusa, aby skutecznie chronić zdrowie klientów Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi i naszych pracowników, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć klientów Urzędu, tzn.:

  • ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie Urzędu,
  • wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki,
  • w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej),
  • zapraszamy do kontaktów z sekretariatem oraz poszczególnymi wydziałami i laboratoriami, ze względu na możliwość braku obecności pracownika w miejscu pracy.

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będziemy informować Państwa na bieżąco.

ul. Zakopiańska 4
98-220 Zduńska Wola
tel./fax: 43 823-32-00
e-mail: oum.lodz.zdunskawola@poczta.gum.gov.pl

Godziny pracy: pon-pt 7:30-15:30

Naczelnik
Tomasz Ziębicki

tel. kom: 516-200-687
e-mail: oum.lodz.zdunskawola@poczta.gum.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza EPUAP

Zdjęcie budynku Wydziału Zamiejscowego w Zduńskiej Woli i logo Cechy

Obszar działania: powiaty: łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski.


WYKAZ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH PODLEGAJĄCYCH PRAWNEJ KONTROLI METROLOGICZNEJ DOKONYWANEJ PRZEZ WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W ZDUŃSKIEJ WOLI.
1.    Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu
 1)    wodomierze o ciągłym strumieniu objętości Q3 nie większym niż 500 m3/h,
 2)    wodomierze o nominalnym strumieniu objętości qp, Qn nie większym niż 500 m3/h,
 3)    przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody,
 4)    instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda:
   a)    do gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG), o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 1000 dm3/min, w tym odmierzacze tych cieczy,
   b)    do mleka o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 2000 dm3/min,
   c)    do pozostałych cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości Qmax  nie większym niż 6000 dm3/min, w tym odmierzacze paliw ciekłych i biopaliw ciekłych,
 5)    zbiorniki pomiarowe do cieczy,
 6)    drogowe cysterny pomiarowe.
2.    Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu
 1)    taksometry,
 2)    taksometry elektroniczne,
 3)    urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym – tachograf samochodowe.
3.    Przyrządy do pomiaru masy i wielkości pochodnych
 1)    odważniki klas dokładności F2, M1 i M2,
 2)    wagi nieautomatyczne,
 3)    wagi automatyczne:
   a)    dla pojedynczych ładunków,
   b)    odważające,
   c)    porcjujące,
   d)    przenośnikowe,
   e)    wagonowe,
 4)    wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu.


Wydział może wykonywać inne prace metrologiczne zgodnie z kompetencjami i możliwościami technicznymi, w tym wzorcowanie, sprawdzanie i ekspertyzy oraz inne badania przyrządów pomiarowych bez względu na miejsce użytkowania zgłoszonego przyrządu.

do góry