Nawigacja

Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim

Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim

Autor : Przemysław Łaczkowski

Komunikat w sprawie koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - tzw. koronawirusa, aby skutecznie chronić zdrowie klientów Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi i naszych pracowników, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć klientów Urzędu, tzn.:

  • ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie Urzędu,
  • wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki,
  • w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej),
  • zapraszamy do kontaktów z sekretariatem oraz poszczególnymi wydziałami i laboratoriami, ze względu na możliwość braku obecności pracownika w miejscu pracy.

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będziemy informować Państwa na bieżąco.

ul. Śląska 13
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax: 44 649-55-69
e-mail: oum.lodz.piotrkow@poczta.gum.gov.pl

Godziny pracy: pon-pt 7:00-15:00

Naczelnik
Przemysław Łaczkowski

tel. kom: 516-200-685
e-mail: oum.lodz.piotrkow@poczta.gum.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza EPUAP


Zdjęcie budynku Obwodowego Urzędu Miar w Piotrkowie Trybunalskim z logo Cechy

 Obszar działania: powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski, miasto na prawach powiatu: Piotrków Trybunalski.

WYKAZ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH PODLEGAJĄCYCH PRAWNEJ KONTROLI METROLOGICZNEJ DOKONYWANEJ PRZEZ WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

   

Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu

1. Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda:

 a) do pozostałych cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 6000 dm3/min, w tym odmierzacze paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

 b) do gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG), o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 1000 dm3/min, w tym odmierzacze tych cieczy

2. Zbiorniki pomiarowe do cieczy

3. Drogowe cysterny pomiarowe

4. Wodomierze o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h

Przyrządy do pomiaru masy

5. Wagi nieautomatyczne

6. Wagi automatyczne:

 a) porcjujące, 

 b) przenośnikowe,

 c) odważające,

 d) dla pojedynczych ładunków,

 e) kontrolne i sortujące.

7. Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych

8. Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu

9. Odważniki klas dokładności F2, M1 i M2

 
Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu

10. Taksometry elektroniczne

Wydział może wykonywać inne prace metrologiczne zgodnie z kompetencjami i możliwościami technicznymi, w tym wzorcowanie, sprawdzanie i ekspertyzy oraz inne badania przyrządów pomiarowych bez względu na miejsce użytkowania zgłoszonego przyrządu.

do góry