Nawigacja

Wydział Zamiejscowy w Łowiczu

Wydział Zamiejscowy w Łowiczu

Autor : Główny Urząd Miar

ul. Browarna 12
99-400 Łowicz
tel./fax: 46 837-43-64
e-mail: oum.lodz.lowicz@poczta.gum.gov.pl

Godziny pracy: pon-pt 7:00-15:00

Naczelnik
Daniel Legacki

tel. kom: 516-200-686
e-mail: oum.lodz.lowicz@poczta.gum.gov.pl


Zdjęcie budynku Obwodowego Urzędu Miar w Piotrkowie Trybunalskim z logo Cechy

Obszar działania: powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki, miasto na prawach powiatu: Skierniewice.

WYKAZ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH PODLEGAJĄCYCH PRAWNEJ KONTROLI METROLOGICZNEJ DOKONYWANEJ PRZEZ WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W ŁOWICZU.

1.    Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu
 1)    instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda:
   a)    do gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego LPG, o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 1000 dm3/min., w tym odmierzacze tych cieczy,
   b)    do mleka o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 2000 dm3/min,
   c)    do pozostałych cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 6000dm3/min., w tym odmierzacze paliw ciekłych i biopaliw ciekłych,
 2)    zbiorniki pomiarowe do cieczy,
 3)    drogowe cysterny pomiarowe.
2.    Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu
 1)    taksometry elektroniczne,
 2)    urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym - tachografy samochodowe.
3.    Przyrządy do pomiaru masy i wielkości pochodnych
 1)    odważniki klasy dokładności F2, M1 i M2,
 2)    wagi nieautomatyczne,
 3)    wagi automatyczne:
   a)    dla pojedynczych ładunków,
   b)    odważające,
   c)    porcjujące,
   d)    przenośnikowe,
   e)    wagonowe,
 4)    wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu.

Wydział może wykonywać inne prace metrologiczne zgodnie z kompetencjami i możliwościami technicznymi, w tym wzorcowanie, sprawdzanie i ekspertyzy oraz inne badania przyrządów pomiarowych bez względu na miejsce użytkowania zgłoszonego przyrządu.

 

do góry