Nawigacja

Wydział Zamiejscowy w Kielcach

Wydział Zamiejscowy w Kielcach

Autor : Główny Urząd Miar

Komunikat w sprawie koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - tzw. koronawirusa, aby skutecznie chronić zdrowie klientów Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi i naszych pracowników, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć klientów Urzędu, tzn.:

  • ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie Urzędu,
  • wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki,
  • w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej),
  • zapraszamy do kontaktów z sekretariatem oraz poszczególnymi wydziałami i laboratoriami, ze względu na możliwość braku obecności pracownika w miejscu pracy.

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będziemy informować Państwa na bieżąco.

ul. Św. Leonarda 14
25-311 Kielce
tel./fax: 41 344-29-75 / 41 344-19-86
e-mail: oum.lodz.kielce@poczta.gum.gov.pl

Godziny pracy: pon-pt 7:30-15:30

Naczelnik
Sławomir Żelazny

tel. kom: 601-076-232
e-mail: oum.lodz.kielce@poczta.gum.gov.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza EPUAP

Zdjęcie budynku Obwodowego Urzędu Miar w Kielcach i logo Cechy

Obszar działania: województwo świętokrzyskie.

WYKAZ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH PODLEGAJĄCYCH PRAWNEJ KONTROLI METROLOGICZNEJ DOKONYWANEJ PRZEZ WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KIELCACH.

1.    Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów oraz do pomiaru ciepła
 1)    wodomierze o ciągłym strumieniu objętości Q3 nie większym niż 500 m3/h,
 2)    wodomierze o nominalnym strumieniu objętości qp, Qn nie większym niż 500 m3/h,
 3)    instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda:
   a)    do gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG), o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 1000 dm3/min, w tym odmierzacze tych cieczy,
   b)    do mleka o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 2000 dm3/min,
   c)    do pozostałych cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości Qmax nie większym niż 6000 dm3/min, w tym odmierzacze paliw ciekłych i biopaliw ciekłych,
 4)    zbiorniki pomiarowe do cieczy,
 5)    drogowe cysterny pomiarowe.
2.    Przyrządy do pomiaru długości i wielkości związanych
 1)    przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych.
3.    Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu
 1)    taksometry,
 2)    taksometry elektroniczne,
 3)    urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym – tachografy samochodowe.
4.    Przyrządy do pomiaru masy i wielkości związanych
 1)    odważniki klasy dokładności F2, M1 i M2,
 2)    wagi nieautomatyczne,
 3)    wagi automatyczne:
   a)    dla pojedynczych ładunków,
   b)    odważające,
   c)    porcjujące,
   d)    przenośnikowe,
   e)    wagonowe,
 4)    wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu.

Wydział może wykonywać inne prace metrologiczne zgodnie z kompetencjami i możliwościami technicznymi, w tym wzorcowanie, sprawdzanie i ekspertyzy oraz inne badania przyrządów pomiarowych bez względu na miejsce użytkowania zgłoszonego przyrządu.

do góry