Nawigacja

Wskazówki dla osób niepełnosprawnych

 

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

 

Dostępność

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej:  01.01.2017

Data ostatniej aktualizacji: 17.03.2023

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi:

https://lodz.gum.gov.pl/

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi: https://bip.lodz.gum.gov.pl/

Data oświadczenia:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem niektórych elementów.

 

Treści niedostępne

Część plików nie jest dostępna cyfrowo. Niektóre artykuły nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej.

 

Wyłączenia

Niektóre materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub mają charakter archiwalny.

Deklarację sporządzono: 23 sierpnia 2021

Deklarację poddano aktualizacji: 16.03.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Kiedy i do kogo możesz zgłosić potrzebę zapewnienia dostępności

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy
o kontakt.

adres:

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

ulica Narutowicza 75

90-132 Łódź

e-mail:

oum.lodz.si@poczta.gum.gov.pl

telefon:

42 678 70 92

 

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać mailowo.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Koordynator do spraw dostępności.

Koordynator do spraw dostępności:

Barbara Siekielska

e-mail:

oum.lodz@poczta.gum.gov.pl

telefon:

42 678 70 69

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Można na przykład odczytać niedostępny cyfrowo dokument.

Co powinieneś napisać we wniosku o zapewnienie dostępności:

  1. Podaj Twoje imię i nazwisko, adres, ewentualnie nr telefonu i adres e mail (jeśli posiadasz)
  2. Napisz, jakie bariery utrudniają lub uniemożliwiają Ci dostęp do naszej strony internetowej
  3. Określ inną formę, w której chcesz otrzymać informację – jeśli masz taką potrzebę
  4. Powiadom nas jak możemy się z Tobą skontaktować

 Twój wniosek postaramy się zrealizować w ciągu 7 dni roboczych.  Jeśli nie zdążymy, poinformujemy cię o innym terminie realizacji nie dłuższym niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy mogli zapewnić dostępności zaproponujemy Ci inny sposób załatwienia Twojej sprawy.  

Jeżeli odmówimy realizacji zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu Możesz złożyć skargę do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi:

Aleksandra Kolasa

e-mail:

oum.lodz@poczta.gum.gov.pl

telefon:

42 678 70 69

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury Możesz także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

adres:

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

ulica Narutowicza 75

90-132 Łódź

 

Opis dostępności wejścia do budynku, strefy klienta oraz toalety

Siedziba Urzędu oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną zamontowaną na elewacji budynku po prawej stronie drzwi do obiektu. Do budynku Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe mieszczące się na parterze od strony ulicy Tramwajowej. Po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek dla klientów na wysokości 137 centymetrów. Drzwi wejściowe zewnętrzne mają 90 centymetrów szerokości. Możliwe jest otwarcie drugiego skrzydła drzwi. Po otwarciu drugiego skrzydła drzwi wejście ma 149 centymetrów szerokości. Za drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap o długości 118 centymetrów i szerokości 164 centymetrów. Z wiatrołapu do głównego holu prowadzą drzwi wewnętrzne o takich samych wymiarach co drzwi zewnętrzne.

Po wejściu do budynku goście i interesanci obsługiwani są przez pracowników Punktu Obsługi Klienta. Punkt Obsługi Klienta znajduje się na parterze po prawej stronie drzwi wewnętrznych budynku A. Pełna obsługa klientów odbywa się w Punkcie Obsługi Klienta.
Na życzenie klienta pracownik Punktu Obsługi Klienta może wezwać pracowników poszczególnych wydziałów, referatów oraz innych instytucji.

Na parterze w budynku A znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Toaleta znajduje się po lewej stronie na końcu korytarza na wprost drzwi wejściowych. W toalecie są zamontowane poręcze dla osób z niepełnosprawnością. W toalecie nie ma przycisku alarmowego.

 

Opis dostępności budynków, schodów oraz wind

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi mieści się w budynkach A i B. Budynek A ma 8 pięter. Budynek B ma 3 piętra. Budynki są ze sobą połączone na parterze oraz na 1 piętrze.

Na terenie Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi znajdują się dwa niezależne Urzędy.

W budynku A na 7 piętrze znajduje się Polski Komitet Normalizacyjny.
W budynku B na 3 piętrze znajduje się Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Łodzi.

W budynku A znajdują się 2 windy osobowe. Windy jeżdżą od parteru do 7 piętra. Windy nie są przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością.

W budynku B znajduje się 1 winda towarowa. Winda jeździ od parteru do 3 piętra. Winda nie jest przeznaczona do przewozu osób.

Kasa Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi znajduję się na 2 piętrze w budynku A. Pracownik Punktu Obsługi Klienta wzywa pracownika Kasy do Punktu Obsługi Klienta.

Przed głównym wejściem do budynku brakuje systemu nawigacyjno- informacyjnego naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Schody w budynkach A i B nie są przystosowane dla osób niewidomych, słabowidzących oraz z niepełnosprawnością ruchową.

W budynkach A i B nie ma oznaczeń w alfabecie Braille oraz oznaczeń kontrastowych.

 

Opis dostępności parkingu

Parking Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi znajduje się od wschodniej strony budynku A przy ulicy Tramwajowej. Parking jest utwardzony. Na parkingu jest wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Pomiędzy parkingiem a chodnikiem prowadzącym do Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi nie ma podjazdu. Najbliższy podjazd znajduje się przy chodniku od strony ulicy Tramwajowej.

 

Opis dostępności pętli indukcyjnych

W budynku  Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi w Punkcie Obsługi Klienta na parterze zainstalowana jest pętla indukcyjna.

 

Opis dostępności możliwości skorzystania z tłumacza migowego

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi posiada możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby mailem lub faksem.

e-mail: oum.lodz@poczta.gum.gov.pl

fax: 42 678 37 68

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Pies powinien być wyposażony w uprząż.
Osoba niepełnosprawna powinna posiadać certyfikat potwierdzający statut psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Możliwość wejścia na teren Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Osoba z niepełnosprawnością nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

W  budynku  Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi w Punkcie Obsługi Klienta na parterze dostępna jest lupa elektroniczna.

 

Ogólny kontakt do Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi

e-mail: oum.lodz@poczta.gum.gov.pl 

telefon: 42 678 70 69

fax: 42 678 37 68

 

do góry