Nawigacja

Aktualności

Komunikat Dyrektora w nawiązaniu do decyzji nr 1 w sprawie ograniczenia bezpośredniego dostępu do Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi

Autor : Paweł Sarek
Opublikowane przez : Adam Sobestyanczyk


 

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do zgłaszanych przez Państwa wątpliwości dotyczących decyzji nr 1 Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń bezpośredniego dostępu do Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, w tym do siedzib wydziałów zamiejscowych w: Piotrkowie Trybunalskim, Łowiczu, Zduńskiej Woli, Kielcach, informuję że Okręgowy Urząd Miar w Łodzi dokłada wszelkich możliwych starań i nadal, w miarę dostępnych możliwości, realizuje czynności związane z legalizacją przyrządów pomiarowych.

W związku z powyższym pragnę do Państwa zaapelować o szczególną pomoc w tym trudnym okresie, poprzez zapewnienie pracownikom administracji miar, pracownikom Państwa zakładów pracy oraz innym osobom uczestniczącym w czynnościach legalizacyjnych, maksymalnych środków bezpieczeństwa podczas czynności legalizacyjnych. Zalecamy, aby na czas legalizacji, tworzyć w miejscach jej wykonywania, strefy ograniczonego dostępu (wstęp do strefy powinny mieć wyłącznie osoby uczestniczące w legalizacji).

Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że w Głównym Urzędzie Miar oraz Ministerstwie Rozwoju trwają bardzo zaawansowane prace dotyczące zmian prawnych. Celem zmian jest wprowadzenie do ustaw przepisów epizodycznych umożliwiających rozwiązanie zaistniałej sytuacji.

O wynikach ww. prac będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej.

Łódź, 18 marca 2020 r.

Paweł Sarek

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi


 


 

do góry