Nawigacja

Ocena zgodności

Ocena zgodności

Autor : Główny Urząd Miar

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1446Obrazek logo JN1446

90-132 Łódź, ul. G. Narutowicza 75
centrala tel. (42) 678-77-66, fax (42) 678 37 68
e-mail: oum.lodz.jn1446@gum.gov.pl, oum.lodz@gum.gov.pl

 

Kierownik Jednostki Notyfikowanej

Paweł Sarek

 

Z-ca Kierownika Jednostki Notyfikowanej

Paweł Sikorski

 

Główny Specjalista

Rafał Królikowski

tel. (42) 678-70-37
e-mail: oum.lodz.jn1446@gum.gov.pl

 

Deklaracja bezstronności

Obrazek deklaracji bezstronności z linkiem do pliku PDF

 

Polityka jakości

Obrazek logo Polityki Jakości z linkiem do pliku PDF

 

 

Zgłoszenia przyrządów pomiarowych do oceny zgodności może dokonać producent lub jego upoważniony przedstawiciel na podstawie pisemnego upoważnienia. Zgłoszenia należy dokonywać w formie pisemnej.

 

 

do góry